Børn/unge

København har mange privatpraktiserende børnepsykologer, så hvordan finde den rigtige? Det er det spørgsmål, der rejser sig, når du som forælder står overfor at skulle finde behandlingstilbud til dit barn.

I min praksis på Islands Brygge tilbyder jeg samtaler med børn fra barnet er 9 år gammel. Med mine mange års erfaring i at samtale med børn og unge, er min behandling med til at sikre dit barns sociale liv de bedste betingelser.

Er barnet yngre hjælper jeg gerne Jer som forældre til at støtte barnet med de udfordringer, der måtte være. Jeg hjælper Jer til, hvordan I skal forstå barnet og vejleder i, hvordan I bedst støtter Jeres barn.

Med en tidlig indsats kan dit barn ofte hjælpes til ikke at få så svære symptomer. Dermed vil dit barn få det bedre, og indlæringen og barnets sociale liv får de bedste betingelser.

Målet er, at dit barn får bedre selvværd og trivsel. Vores børn og unge har så meget at byde på. Men mange af dem lever med dårligt selvværd.

Jeg har endvidere mange års erfaring med at arbejde med børn og unge med angstsymptomer. Børn og unge med hovedpine og mavepine. Med børn, der ikke lykkes med at komme i skole, men har bekymrende meget fravær. Og børn, der ikke kan falde i søvn om aftenen.

Som specialist i sundhedspsykologi har jeg stor erfaring i at samtale med børn og unge med kroniske sygdomme. Jeg er meget erfaren også på diabetes området. At have eksempelvis diabetes i barn- og ungdommen har indflydelse på alle aspekter af barnets og den unges liv og udvikling blandt andet i skolen, med venner og familie. De udfordringer, der er forbundet med at leve med diabetes kan medføre øget risiko for psykiske vanskeligheder. Det er derfor vigtigt at sikre, at børn og unge med diabetes får et liv med højst mulig livskvalitet.

En af vor tids største udfordringer er det øgede antal af børn og unge, der lider af overvægt. Ofte vedligeholdes overvægt af, at barnet trøstespiser, fordi det bliver mobbet eller på anden måde ikke trives. Og hvorfor taber mit barn sig ikke, trods vi gør en ihærdig indsats? Jeg har stor ekspertise i at hjælpe børn og unge tilbage til en sundere livsstil.

I mit arbejde som psykolog har jeg mødt mange børn og unge, der har mistet en nærtstående familiemedlem og som har svært ved at sætte ord på, fordi de tager hensyn til de voksne. Min fornemste opgave er at skabe et medfølende og tillidsfuldt rum, hvor dit barn kan føle sig tryg og i gode hænder. Så barnet kan udtrykke sin sorg.

Med 25 års erfaring i at behandle børn og unge vil dit barn møde en psykolog, der er vant til at samtale om svære emner. At samtale med børn og unge, der ikke er i trivsel, forudsætter særlig viden om børns måde at kommunikere på. Jeg er blandt de mest erfarne børnepsykologer.

Brug for hurtig hjælp? Ring eller send SMS allerede i dag.