Metoder

Psykologen på Bryggen anvender metoder der underbygges af forskningen. Jeg har 3 års efteruddannelse indenfor systemisk teori og metode samt 2 års uddannelse indenfor den kognitive metode.

De mange års erfaring gør imidlertid, at jeg drager andre mere adfærdsterapeutiske og narrative metoder ind i mit arbejde, der hvor det giver mest mening. De adfærdsterapeutiske teknikker er virksomme, når der skal arbejdes med mål og delmål. Vi mennesker formes gennem fortællinger. De fortællinger vi fortæller om os selv og andre. Her er teknikker fra det narrative virksomme.

At samtale med børn forudsætter en særlig ekspertise og viden om metoder, der har vist sig bedst egnede til børn og unge. Jeg anvender her mere kreative metoder i mit arbejde.

Min specialistuddannelse har jeg taget på voksenområdet. Som specialist i sundhedspsykologi har jeg den nyeste viden indenfor sorgteori og metode.

Både type 1 og type 2 diabetespatienter har brug for at lære metoder til at lære at cope med diabetes.

Også mindfulness og hypnoterapi er teknikker, jeg har gode erfaringer med. Stress er en af vor tids største udfordringer og vi leder derfor efter værktøjer, der kan give os overskud og mental modstandsdygtighed.

Lidt udenfor den klassiske psykologiske metode har jeg valgt at have en del af min praksis med fokus på coaching. Jeg anvender metoder, der giver dig troen på, at du rent faktisk kan gøre noget for dig selv. Og meget gerne i kombination med at du får individuel tilrettelagt kost og trænings program ved en personlig træner, som jeg har tilknyttet min praksis.

Ved Psykologen på Bryggen er du sikret en behandling, hvor det ikke er metoden, der styrer, men dine problemstillinger, der afgør indsatsen.